• 28 Kasım 2021

İstanPol raporundan: Türkiye, kadın istihdam oranında diplerde

IstanPol tarafından yayımlanan Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar imzalı “İşgücü Piyasasında Kadınların Yeri ve Politika Önerileri” başlıklı rapor, Türkiye’nin kadın istihdam oranında dünya sıralamasının en diplerinde yer aldığını ortaya koyuyor.

Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar imzasıyla İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) tarafından yayımlanan “İşgücü Piyasasında Kadınların Yeri ve Politika Önerileri” raporuna göre, Türkiye’de 15 yaş üstünde olan yaklaşık 30 milyon kadın nüfusunun sadece 10 milyonu işgücüne katılabilirken, sadece 8 milyonu istihdam edilebiliyor. Bu veriler, ülkemizin kadın istihdam oranı ile dünyada son sıralarda yer aldığını gösteriyor.

Kadınların yaklaşık yüzde 70’inin herhangi bir gelire sahip olmadığını ortaya koyan rapora göre, 20 milyon kadın ekonomik özgürlüğü olmadan yaşadığı evde bir başkasına bağımlı olarak hayatını sürdürüyor. Bu durumun ivmelenen ekonomik krizin doğrudan sonucu olan işsizlik ve zorlu istihdam şartları ile daha da derinleşeceğine dikkat çekiliyor.

OECD’de sonuncu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) rakamlarına göre, Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranı üye ülkeler içerisinde en sonda yer alıyor.

Bu oran, İzlanda’da yüzde 77, Almanya’da yüzde 73 ve OECD ortalaması da yüzde 59 düzeylerindeyken, Türkiye’de ise sadece yüzde 26-29 civarında.

İstihdamdaki kadınların sektörel dağılımı

Rapora göre, kadınların yüzde 50’sinden fazlası hizmet sektöründe, yüzde 25’i tarım sektöründe ve yüzde 15’ine yakını da sanayi sektöründe çalışırken,  hizmetler sektöründe çalışan kadınların büyük bir bölümü ise eğitim ve insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ile toptan ve perakende ticaret alanlarında istihdam ediliyor.

Kadınların ancak yüzde 16’lık kısmı imalat sanayinde istihdam imkânı bulabiliyor. Kadın istihdamının yüzde 25’inin bulunduğu tarımdaki kadınların yüzde 75’i ise ücretsiz aile işçisi olarak istihdam ediliyor.

Kadın-erkek ücret oranlarında uçurum var

Raporda kadınlar ve erkekler arasındaki dramatik ücret farklılıklarına da dikkat çekiliyor. Hesaplanan medyan ve ortalama gelirlere göre, eşitsizliklerin toplam gelirlerde, yüzde 18-20 seviyelerinde olduğu görülüyor.

Tarımda bu farkın medyan gelirleri bakımından yüzde 55’e çıktığı kaydedilirken, “Kadınların erkeklere göre daha yüksek ücret elde ettiği faaliyet alanı kültür, sanat, eğlence ve dinlenme ve spor hizmetleri” değerlendirmesi yapılıyor.

Raporun tamamına erişmek için tıklayın.

ÖNCEKİNİ OKU

Sosyal medya bu nikah memurunu konuşuyor: Sözleri gündem oldu

SONRAKİNİ OKU

Danıştay’ın kararına şerh koyan üyeler İstanbul Sözleşmesi’ni nasıl savundu?