• 27 Mayıs 2022

Borsa İstanbul’dan pazar kriteri değişikliği

Borsa İstanbul, pay piyasasında işlem gören paylarda pazarları belirleme kriterlerinde değişiklik yaptı.

Borsa İstanbul, pay piyasasında işlem gören paylarda pazarları belirleme kriterlerinde değişiklik yaptı.

Borsa İstanbul, pay piyasasında işlem gören paylarda pazarları belirleme kriterlerinde değişiklik yaptı. Buna göre, Yıldız Pazar için piyasa değeri 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye çıkarken Ana Pazar için piyasa değeri 60 milyon TL’den 150 milyon TL’ye çıktı.

Yıldız Pazar için fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye, bireysel yatırımcı sayısı 1.000’den 1.500’e, yerli fon tutar 3 milyon TL’den 5 milyon TL’ye yükseltilirken likidite değeri 2,5’ten 1,5’e düşürüldü.

Ana Pazar için fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 30 milyon TL’den 60 milyon TL’ye, yerli bireysel yatırımcı sayısı 500’den 750’ye yükseltilip likidite değeri 7,5’ten 5’e düşürüldü.

Kriterler içerisinde yer alan yerli bireysel yatırımcı sayının bulunmasında kullanılan ilgili payda son bir yıl içinde sahip olunan piyasa değerine ilişkin tutar 500 TL’den 1000 TL’ye yükseltildi.

Paylarla ilgili istisnaların uygulanabilmesi için fiili dolaşım oranının yüzde 5’ten büyük olması şartı getirildi.

Yıldız Pazar için uygulanan istisnada fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 750 milyon TL’den 1,25 milyar TL’ye yükseltilip, likidite değeri 2,5’ten 1,5 düşürüldü. Ana Pazar için uygulan istisnada ise fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 30 milyon TL’den 60 milyon TL’ye yükseltildi.

Yeni Pazar kriterleri 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle geçerli olacak. Değişiklik sonrasında payların pazar dağılımı ise şöyle olacak:

YILDIZ PAZARANA PAZARALT PAZAR
AEFESFROTOQUAGRACSELDGATEINTEMNIBASTRCASAKMGY
AGESAGARANSAHOLADELDGKLBINVEONTHOLTSPORARMDA
AGHOLGEDIKSARKYADESEDITASIPEKENUGYOTUCLKATAGY
AKBNKGENILSASAAFYONDMSASISKPLNUHCMTUREXATLAS
AKCNSGESANSELECAGYODNISIISYATORCAYTURGGAVTUR
AKFGYGLYHOSISEAKENRDOCOITTFHORGEULUUNAYCES
AKGRTGOODYSKBNKAKSUEDURDOIZTAROSMENUSAKBRKSN
AKSAGOZDESOKMAKYHODZGYOJANTSOSTIMVAKFNDAGHL
AKSENGUBRFTATGDALCARECZYTKAPLMOYAYOVAKKODGGYO
AKSGYGWINDTAVHLALKAEDATAKARYEOZBALVANGDDOBUR
ALARKHALKBTCELLANELEEDIPKATMROZGYOVBTYZDOGUB
ALBRKHEKTSTHYAOARSANEGEPOKFEINOZRDNVERTUEPLAS
ALCTLHLGYOTKFENARZUMEGGUBKGYOPAGYOVKFYOETYAT
ALGYOINDESTKNSAASUZUEGPROKLGYOPAMELVKGYOEUKYO
ALKIMISCTRTMSNATATPEGSERKLMSNPAPILVKINGEUYO
ANHYTISDMRTOASOATEKSEMKELKNFRTPEGYOYAPRKGARFA
ANSGRISFINTRGYOAVGYOERSUKONTRPEKGYYAYLAGRNYO
ARCLKISGSYTRILCAVHOLESCARKONYAPENGDYEOTKIDGYO
ARDYZISGYOTSGYOAVODESCOMKRDMBPETUNYESILISATR
ARENAISMENTSKBAYENEUHOLKRGYOPINSUYGYOISBTR
ASELSIZMDCTTKOMBAKABFADEKRONTPKARTYKSLNISKUR
AYDEMKARELTTRAKBANVTFENERKRSTLPNSUTYUNSAIZFAS
AYGAZKARSNTUKASBAYRKFLAPKRTEKPOLTKYYAPIMARKA
BASGZKARTNTUPRSBEYAZFMIZPKTSKRPRKABMTRYO
BERAKCHOLTURSGBFRENFONETKUTPOPRKMEMZHLD
BIMASKERVTULKERBIZIMFORMTKUYASPSDTCOLMK
BIOENKLKIMUNLUBJKASFRIGOKZBGYRALYHOYLUM
BOBETKORDSVAKBNBLCYTGEDZALIDFARTALBPKENT
BRISAKOZAAVERUSBMSCHGENTSLINKRYGYOPRZMA
BRLSMKOZALVESBEBNTASGERELLKMNHRYSASRAYSG
BUCIMKRDMAVESTLBOSSAGLBMDLUKSKSAFKRRHEAG
CANTEKRDMDYATASBRSANGLRYHMAALTSAMATRODRG
CCOLAKRVGDYGGYOBRYATGOLTSMAKTKSANFMSANEL
CEMTSLOGOYKBNKBSOKEGSDDEMANASSANKOSELGD
CIMSAMAVIZORENBTCIMGSDHOMARTISAYASSMART
CLEBIMGROSZRGYOBURCEGSRAYMEDTRSEKFKSONME
DARDLMPARKBURVAHATEKMEGAPSEKURTKURU
DEVANETASCELHAHDFGSMEPETSELVAULAS
DOASNTGAZCEMASHUBVCMERCNSEYKMULUSE
DOHOLODASCEOEMHURGZMERKOSILVR
DYOBYOTKARCMBTNICBCTMETROSKTAS
ECILCOYAKCCRDFAIDEASMETURSNGYO
EGEENOYYATCRFSAIEYHOMIPAZSRVGY
EKGYOOZKGYCUSANIHEVAMNDRSTDGYO
ENJSAPARSNDAGIIHGZTMRGYOTEKTU
ENKAIPENTADERHLIHLASMRSHLTGSAS
ERBOSPETKMDERIMIHLGMMSGYOTIRE
EREGLPGSUSDESAIHYAYMTRKSTLMAN
ESENPOLHODESPCINFONATENTMPOL

ÖNCEKİNİ OKU

A Milli Erkekler Voleybol Takımı İlk Yenilgisini Aldı

SONRAKİNİ OKU

Küresel hisse senetlerine girişler 1 trilyon eşiğini aştı