• 16 Mayıs 2022

Bağımsız ve tarafsız futbol yine mi taca çıktı?

AİHM’nin kararı sonrası PFDK, UÇK ve Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız olması için ilk adım atıldı. Ama kurullara aday olacak 156 hukukçuyu seçecek 13 kişilik kurulda sadece 1 hukukçu var!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hukuk kurullarının; yani Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) ve Tahkim Kurulu’nun bağımsız olmadığı yönündeki kararından sonra TFF harekete geçti. Son genel kurulda bir statü değişikliğine gidilerek, hukuk kurullarının belirlenmesinde yöntem değişikliği kabul edildi.

Kamisyon kurulların adaylarını seçecek

Statü değişikliği sonrası yeniden seçilecek kurullar ekonomik, idari ve fiziksel ortam açısından TFF’den ayrılacak. TFF, söz konusu hukuk kurullarının üyelerini belirlemek üzere 13 üyeli bir ‘Hukuk Kurulları Aday Komisyonu’ oluşturulduğunu dün ilan etti. Şimdi bu komisyon, her bir hukuk kurulu içen 39’ar hukukçu üye seçecek. Seçilen adaylar TFF Genel Kurulu’nda yarışacak. En çok oyu alan aday başkan seçilecek. Aldıkları oya göre 6 asil, 6 da yedek üye belirlenecek.

13 kişi, 156 adayı belirleyecek

4 hukuk kurulu için 39’ar aday da 156 aday demek. Evet, 13 kişiden oluşan Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, tam 156 hukukçu aday belirleyip, genel kurulun oylamasına sunacak. Peki PFDK, UÇK, AFDK ve Tahkim Kurulu’nun ‘bağımsız ve tarafsız’ yeni hukukçu adaylarını belirleyecek Hukuk Kurulları Aday Komisyonu’nun üyeleri, bu seçimi yapabilecek ehliyete sahip mi? Günün sonunda özlenen bağımsız ve tarafsız hukuk kurulları oluşacak mı?

Rezan Epözdemir süreci anlattı

Bu konuyu, o dönem Galatasaray Başkan Yardımcısı olarak, geçen yıl gerçekleştirilen son TFF Genel Kurulu’na katılan ve AİHM’nin istediği doğrultuda statü değişiklik çalışmasının içinde fiilen yer alan ve de üzerine mutabakat sağlanan metni hazırlayan Avukat Rezan Epözdemir ile konuştuk.

AİHM kararı mecbur bıraktı

Rezan Bey, öncelikle biraz geriye gidelim. Hukuk kurulları neden değiştiriliyor? Neden eskisi gibi TFF Başkanı tarafından seçilmiyor? Statü değişikliğine neden gidildi?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’de futbol hukuk kurullarının tarafsız ve bağımsız olmadığına ilişkin vermiş olduğu ihlal kararları neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir statü değişikliği yaparak, yemin kriteri getirmişti ve aynı zamanda TFF Başkanı’nın teklifi ve yönetim kurulunun atamasıyla gerçekleşen bu hukuk kurulu atamalarında başkan kriterini ortadan kaldırmayı hedefliyordu. Statü değişikliği buydu.

Nihat Özdemir böyle ikna edildi

Siz bu statü değişikliğinde fiilen çalıştınız. Neler tartışıldı ve sonuç ne oldu?

Biz o zaman Kulüpler Birliği Vakfı olarak, TFF ile yapılan toplantıda, seçimi yönetim yapması ve yemin şartı konulmasının tek başına tam manasıyla bağımıszlık ve tarafsızlığı sağlayamayacağını, AİHM’in öngördüğü çerçevenin; yani hukuk kurullarının organik, fiziksel ve ekonomik bağımsızlığını sağlamaya dair bir normatif değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledik.

Orada TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerini de ikna ederek statü değişiklik önergelerini geri çekmelerini ve üzerinde uzlaşılan bu yeni statü değişikliğinin hazırlanması ve genel kurulun onayına sunulması konusunda mutabık kalmıştık. Değişikliği benim yapmamı rica ettiler. Gece ikiden sabaha kadar hazırlamıştım.

Yüzlerce başvuru için önlem

Üzerinde mutabık kalınan statü neyi getirdi?

Kurul üyeleri federasyon genel kurulu üyeleri tarafından seçilsin diyorduk ki meşruiyetini genel kuruldan alsın. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Tahkim Kurulu, ekonomik olarak da, tarafların yaptığı başvuru neticesinde ödediği harç ve masraflardan üyeler huzur hakkını alsın demiştik.

O gün şöyle bir sorun çıktı: TFF Başkanı, “Genel  kurula yüzlerce başvuru olabilir. Bunun önüne nasıl geçeceğiz” diye sormuştu.

13 kişilik seçici kurul kararı çıktı

Siz nasıl bir cevap vermiştiniz?

Ona da şu açıklamayı yapmıştım: “13 kişilik bir seçici kurul oluşturalım. Statünün 22. maddesindeki bütün futbol paydaşları; yani TFF, Kulüpler Birliği Vakfı, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği, Futbolcular Derneği, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Profesyonel Futbolcular Derneği gibi kurum temsilcilerinden gelenlerin oluşturduğu 13 kişilik bir kurul.. Ve 13 kişilik her kurul için 39’ar kişi seçilsin ve bunlar genel kurula gönderilsin. Genel kuruldan bu 39 kişi içinden en fazla oyu alanı başkan, diğerlerini de sırasıyla asil ve yedek üye seçsin.”

1 başkan, 6 üye ve 6 yedek… Federasyonu ikna ettik. Ve genel kuruldan da geçirip statüyü değiştirdik. Bu statü değişikliği önümüzdeki sezon yürürlüğe girecekti. Kulüpler ve TFF böyle uzlaştı. 3 ay içerisinde de seçici kurula ilişkin talimat yayınlanacaktı.

Kurulun 13 üyesinin dağılımı

Bu hukuk kurullarının adaylarını belirleyecek olan seçici komisyonu nasıl oluşacaktı?

TFF yönetimi 3, Kulüpler Birliği Vakfı 3, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği 1, TFF 2. ve 3 Lig Kulüpler Birliği 2 üye, Türkiye Amatör Spor Konfederasyonları 1, Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından 1, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği 1 ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği de 1 üye gönderecekti.

En az 10 yıl ve hukuçu olacak

Peki bu seçici kurul, hukuk kurullarına aday olanları nasıl ve neye göre seçecekti?

UÇK ve PFDK için en az 10 yıl tecrübeye sahip ve hukuk fakültesi mezunu olma şartı aranıyor. Tahkim adayları için de  en az 15 yıl tecrübe ve hukuk fakültesi mezunu olma koşulu aranıyor. Bu önemli. Seçi kurul her bir hukuk kurulu için 39’ar kişi belirleyip TFF Genel Kurulu’na yollayacak. Ve burada da en çok oyu alan 1’er kişi başkan, 6’şar kişi üye ve 6’şar kişi de yedek üye olarak belirlenecek.

Hapis yatana üyelik engeli var

Hukuk kurullarına aday olan isimlerde aranan koşullar nedir?

-En az 10 yıllık tecrübe (Tahkim için 15) ve hukuk fakültesi mezunu olması gerekli

-Disiplin kurullarınca 6 ay ceza almamış olması gerekiyor

-Kasten işlenen suçlardan ötürü de 2 yıldan fazla hapis cezası almamış olması lazım

-Kulüplere ve ticari iştiraklerine üye olmamaları

156 hukukçuyu seçecek kurulda 1 hukukçu

Kurullara aday olan herkes hukukçu. Peki bunları seçecek kurulun üyelerinin ehliyeti nedir? Kurulda kaç hukukçu var mesela?

Yapılan başvurular arasından seçim yapılacak. Kıdemli olanlar seçilecek. Ama bu seçimi yapacak kurulda sadece bir hukukçu var. O da Mehmet Baykan. Başka hukukçu yok. Bu tam anlamıyla bir garabet. Bence bu fiilen kabul edilemez. İçerisinde sadece bir hukukçu olduğunu seçici heyet, TFF Hukuku kurulları üyelerine adayları seçip bildirecek!

Aday seçimi neye göre yapılacak, kimin iradesi tecelli edecek? Hukukçu adayları seçerken kıdem ve ehliyetlerine bakmanız gerekirken seçici kurulunuzda sadece bir hukukçu var! Bakıyoruz TFF’den gelen seçici kurul üyelerinden biri sayın başkan,  kulüplerden gelenler başkan, diğer kurumlardan gelenler de başkan… 13 kişilik seçici kurulda sadece bir hukukçu var! Mehmet Baykan dışında 39’ar hukukçu adayı değerlendirebilecek ehliyette bir kimse yok. Bu bilinçli mi bilinçsiz mi yapıldı, bilmiyorum.

Bu kurul AİHM kararına uymuyor

Bu yapıdaki bir seçici kurul yenilenen statünün ruhuna uygun mu?

Yapılan statü değişikliğinin amacı ve ruhuna aykırı bir komisyon yapısı görüyorum. Bu komisyonun fonksiyonel çalışması mantık ve fizik kurallarına aykırı. Son derece yanlış oluşturulmuş; hukuken de fiilen de kabul edilemez bir komisyon. Seçici kurulda ağırlıkla hukukçu üyelerin olması lazımdı. Ki ancak böyle uzlaşma kültürü egemen olur, Türk futbolunun en büyük sorunu olan adalet sorunu çözüme kavuşturulur ve AİHM’in aradığı gibi tarafsız ve bağımsız kurullar oluşurdu.

Bir hukukçunun olduğu seçici kuruldan, hukuk kurullarına hakkaniyetli ve adil adaylar çıkmaz. Hukukçu olmayan seçiciler, aday hukukçuların yeterliliğini değerlendiremez.

Başkanların girmesi doğru değil

İçinde bir hukukçunun olduğu diğerlerinin başkan olduğu seçici kuruldan ne bekliyorsunuz?

Bazen adil olmak kadar adil görünmek de önemlidir. Hukuk kurulları adayları belirlenirken tek başına TFF tahakkümünde olmasın diyoruz. Tarafsız ve bağımız olsunlar diyoruz. Ama komisyona bakıyoruz TFF Başkanı da var. O varsa kuvvetle muhtemel komisyonun başkanı da o seçilecek. Başkanvekili de büyük ihtimalle komisyonun başkanvekili olacak. TFF Başkanı hatta kulüp başkanlarının da komisyona girmesini doğru bulmuyorum. Ben statü değişikliğini yazarken komisyonun ağırlıklı olarak hukukçulardan teşekkül etmesini arzu etmiştik.

Komisyon 1 ay içinde toplanacak

Peki seçici kurulu ne zaman çalışmaya başlayacak?

Seçici kurul bir ay içerisinde ilk toplantısını yapacak ve bir başkan, bir başkanvekiliyle bir raportör belirleyecek. Kuvvetle muhtemel komisyonu başkanı da TFF Başkanı Nihat Özdemir olacak. Böyle bir yapıda AİHM’in eleştirdiği hiç bir husus da yerine getirilmemiş olacak. Tarafsız ve bağımsız yargılamaya dair hassasiyetler gözetilmemiş olacak. Bu yönüyle komisyon statüye ve hakkaniyete aykırıdır.

İşte Hukuk Kurulları Aday Komisyonu üyeleri

TFF sitesinden dün duyurulan Hukuk Kurulları Aday Komisyonu’nda şu isimler var:

– TFF Başkanı Nihat Özdemir

– TFF Başkanvekili Mehmet Baykan

– TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Y. Akıncıoğlu

– Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

– Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç

– Galatasaray Başkanı Burak Elmas

– TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Bayram Saral

– TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Türkmen

– TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkan Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Tuncan

– Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı ve TFF Başkanvekili Ali Düşmez

– Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz

– Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı İsmail Dilber

– Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı (Ajansspor)

ÖNCEKİNİ OKU

Bilim Kurulu sonrası açıklama: Molnupiravir kullanımına gelecek hafta başlanacak

SONRAKİNİ OKU

İstanbul’da ocak ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 89’la elektrik oldu